Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

🕔06/12/2015 12:20

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχει ως στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης προς τους ανέργους και την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας.

Βασικό πεδίο προτεραιότητας για τον φορέα αποτελεί η Συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ανέργων και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό είναι:

  1. Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Διαχείριση Σταδιοδρομίας
  2. Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
  3. Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Τα Ενημερωτικά Εργαστήρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και η υλοποίησή τους ανά Νομό για το έτος 2016 αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !