ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Π.Ε.Π. ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 559 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. & 59 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

🕔07/10/2016 13:35

Οι εγκεκριμένες ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικού έτους 2016 – 2017, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).


Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού :
Α/Α
ΠΕΠ
Δυνητικές Προσλήψεις ΕΕΠ
Δυνητικές Προσλήψεις ΕΒΠ
1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
5
40
2
ΑΤΤΙΚΗΣ
25
160
3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
15
4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-
25
5
ΗΠΕΙΡΟΥ
6
10
6
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
4
12
7
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
8
38
8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-
132
9
ΚΡΗΤΗΣ
-
53
10
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
14
11
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5
35
12
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-
25
ΣΥΝΟΛΟ:
59
559
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !