Οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

🕔05/08/2016 01:17
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ανακοινώνονται οι προσωρινοί κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης ανά κλάδο, όπως καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, και αναρτώνται ως κατωτέρω: α] προσωρινοί ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. β] προσωρινοί ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr , grapt.enstasi@asep.gr). Η προθεσμία ορίζεται από Παρασκευή 5/8/2016 έως και Τρίτη 9/8/2016. Οι πίνακες αναρτήθηκαν στο http://e-aitisi.sch.gr/. Εναλλακτικά παρουσιάζονται και ακολούθως: Πίνακας δασκάλων με μόρια Πίνακας δασκάλων χωρίς μόρια Πίνακας νηπιαγωγών με μόρια Πίνακας νηπιαγωγών χωρίς μόρια
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !