Οι παραιτήσεις και οι μόνιμοι διορισμοί στην ΠΕ από το 2010 έως το 2015

🕔18/03/2016 04:48
Μπράτης

Αθήνα 17/3/ 2016

Οι παραιτήσεις και οι μόνιμοι διορισμοί στην ΠΕ από το 2010 έως το 2015

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας κοινοποιώ πίνακες στους οποίους εμφανίζονται οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε.

από το 2010 έως το 2015, καθώς και οι μόνιμοι διορισμοί που έγιναν το ίδιο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία ,ενώ οι παραιτήσεις ανέρχονται συνολικά σε 12354 οι μόνιμοι διορισμοί είναι μόνο 1664.

Αναλυτικότερα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 2010-2015
ETH ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ60 ΠΕ70 ΣΥΝΟΛΟ
2010 62 11 12 1074 2817 3976
2011 51 40 9 324 1057 1481
2012 35 14 7 326 1098 1480
2013 115 54 12 436 1571 2188
2014 106 58 2 358 1396 1920
2015 71 51 5 203 979 1309
Γ. ΣΥΝΟΛΌ 440 228 47 2.721 8.918 12354
ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ETH ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ16 ΠΕ06 ΠΕ11 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ
2010 1025 338 11 3 2 1.379
2011 50 61 16 6 133
2012 5 35 40
2013 17 95 112
2014
2015
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ2010-11 έως 2013-14

1.097

529 11 19 8 1.664

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Κατά το σχολ. έτος 2014-2015 δεν πραγματοποιήθηκαν διορισμοί.

Κατά το σχολ. έτος 2015-2016, μέχρι στιγμής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί διορισμοί.

Δημήτρης Μπράτης

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !