Οι μόνιμοι διορισμοί στην ΠΕ την τελευταία 25ετία.

🕔13/04/2016 17:36
Μπράτης

Οι μόνιμοι διορισμοί στην ΠΕ την τελευταία 25ετία.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας κοινοποιώ πίνακες στους οποίους φαίνονται, ανά ειδικότητα, οι μόνιμοι διορισμοί που έγιναν στην Π.Ε.

την τελευταία 25ετία, με τις παρακάτω επισημάνσεις:

1.Από το 1991 ως το 2010 καλύπτονταν με μόνιμους διορισμούς σχεδόν όλα τα οργανικά κενά που υπήρχαν στην Π.Ε., λόγω συνταξιοδοτήσεων.

2.Από το 2010 ως το 2015 οι συνταξιοδοτήσεις ήταν 12.354 και οι μόνιμοι διορισμοί 1.664. Ουσιαστικά, περίπου, 11.000 οργανικές θέσεις παραμένουν κενές και καλύπτονται με προσλήψεις αναπληρωτών.

3.Οι περισσότεροι μόνιμοι διορισμοί έγιναν τα έτη:

1998 (4.345 μόνιμοι διορισμοί), 2002 (4.341), 2001 (3.855) και το 2007 ( 3.665). Τότε, σ΄ αυτές τις περιόδους, είχαν γίνει και οι μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου.

ΜΟΝΙΜΟΙ
91~92 92~93 93~94 94~95 95~96 96~97 97~98 98~99 99~00 00~01 01~02 02~03 03~04 04~05 05~06
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 912 1.064 1.149 683 998 2.100 2.172 3.283 1.432 865 2.965 2.891 2.118 2.142 1.123
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 272 260 180 136 205 221 228 587 500 776 630 898 457 614 1.006
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 0 650 600 247 333 129 7 145 44 47 10 106 50 47 416
ΠΕ11 ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ 0 0 324 244 1.160 201 82 223 368 269 50 250 52 53 409
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΙ 0 138 33 198 107 200 2 200 196 21 83 0
ΣΥΝΟΛΟ 1.184 1.974 2.391 1.343 2.894 2.651 2.489 4.345 2.544 1.959 3.855 4.341 2.698 2.939 2.954
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1.111 2.178 2.226 1.782 1.025 50 5 17 0 0
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1.013 1.008 889 729 338 61 35 95 0 0
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 376 150 94 131 3 16 0 0 0 0
ΠΕ11 ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ 433 329 306 37 2 6 0 0 0 0
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΙ 0 0 0 91 11 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 2.933 3.665 3.515 2.770 1.379 133 40 112 0 0

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ

Δημήτρης Μπράτης

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !