Οι ειδικότητες και τα ονόματα των συντονιστών εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας

🕔07/10/2016 18:41

07-10-16 Οι ειδικότητες και τα ονόματα των συντονιστών εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας

Σε 41 ανέρχονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα συντονιστών εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας.

Πρόκειται για 17 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης και 24 εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στην Α/θμια οι ειδικότητές τους είναι:

Δάσκαλοι: 12

Νηπιαγωγοί: 1

Αγγλικών: 1

Φυσικής Αγωγής:1

Καλλιτεχνικών:1

Γερμανικών:1

Στη Δευτεροβάθμια οι συντονιστές εκπαίδευσης έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

Γαλλικών:2

Χημικών: 2

Φιλόλογοι:7

Μαθηματικών:1

Νομικών:1

Κοινωνιολόγοι:1

Γεωλόγοι: 1

Διοίκησης Επιχειρήσεων:1

Πληροφορικής:1

Λογιστικής:1

Γερμανικών:2

Οικονομολόγων:1

Φυσικής Αγωγής:3

Τα ονόματα όλων των συντονιστών

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !