Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

🕔07/10/2016 16:21
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικού έτους 2016 – 2017, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγκρίθηκαν οι για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού : Α/Α ΠΕΠ Δυνητικές Προσλήψεις ΕΕΠ Δυνητικές Προσλήψεις ΕΒΠ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5 40 2 ΑΤΤΙΚΗΣ 25 160 3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 15 4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 25 5 ΗΠΕΙΡΟΥ 6 10 6 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4 12 7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 38 8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 132 9 ΚΡΗΤΗΣ - 53 10 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 14 11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 35 12 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 25 ΣΥΝΟΛΟ: 59 559
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !