Οι διαθέσιμες πιστώσεις για αναπληρωτές στην Π.Ε

🕔04/10/2015 12:50

Με βάση τον προγραμματισμό των υπηρεσιών του την ερχόμενη εβδομάδα κι έως τις 10/10/15 θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη μέρους των κενών.

Συγκεκριμένα προγραμματίζουν:

  1. Την πρόσληψη εκπαιδευτικών για την ειδική αγωγή. Οι προσλήψεις θα γίνουν αμέσως μετά την οριστική ανάρτηση των πινάκων ( Τρίτη – Τετάρτη )

  2. Την πρόσληψη εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη.

  3. Την πρόσληψη δασκάλων και νηπιαγωγών β’ φάση.

  4. Την πρόσληψη ειδικοτήτων.

Οι διαθέσιμες πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε. είναι:

  • 1900 από το Π.Δ.Ε. για την Γενική Αγωγή, 10μηνης διάρκειας, που αντιστοιχούν σε 2200 αναπληρωτές λόγω της καθυστέρησης των προσλήψεων.

  • 350 από το Π.Δ.Ε. για την Ειδική Αγωγή 10μηνης διάρκειας, που αντιστοιχούν σε 390 αναπληρωτές.

  • 1111 από το ΕΣΠΑ για την Ειδική Αγωγή.

  • 2161 από το ΕΣΠΑ για την παράλληλη στήριξη (σε πρώτη φάση θα διατεθούν οι μισές περίπου).

  • 270 από το ΕΣΠΑ για δασκάλους και νηπιαγωγούς.

  • 675 από το ΕΣΠΑ για ειδικότητες.

Ως γνωστό έως σήμερα από τα 14700 κενά εκπαιδευτικών στην Π.Ε. καλύφθηκαν τα 4153 (2579 Π.Ε.70 , Π.Ε.60 + 1574 ειδικότητες).

Επομένως οι προγραμματισμένες προσλήψεις αναπληρωτών με βάση και τις διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών.

Γι’ αυτό η πολιτική ηγεσία οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα τις απαραίτητες πιστώσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !