«Οι αυτό-αναφερόμενες διακρίσεις απέναντι στην τρίτη ηλικία από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς»...'Ερευνα με ερωτηματολόγιο

🕔30/08/2016 17:35

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας για την απόκτηση της σχολής Κοινωνικής Εργασίας Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, διενεργείται έρευνα με θέμα: «Οι αυτό-αναφερόμενες διακρίσεις απέναντι στην τρίτη ηλικία από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς».

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση της προκατάληψης των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται με άτομα τρίτης ηλικίας και αυτών που δεν εργάζονται με άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ως δείγμα, επιλέχτηκαν επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί. Για τον λόγο αυτό, ζητάμε θερμά την δημοσίευση της έρευνας στη σελίδα σας! Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου: http://goo.gl/forms/ YzaGeRzCvieB3JVA2 . Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας!
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !