Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκη

🕔30/11/2016 02:45
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Δημοσιεύθηκαν στην της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες του υφυπουργού Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκη. Σύμφωνα με την απόφαση: Άρθρο 1 Στον υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: α) Εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με το σύνολο των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή (άρθρο 28 του Π.δ. 114/2014). β) Εκ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, με το σύνολο των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή (άρθρο 51 του Π.δ. 114/2014). γ) Εκ των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της εποπτείας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Άρθρο 2 Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον από κοινού με τον yπουργό, γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς. στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητάς του. Άρθρο 3 Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !