Οι 122 εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν για τον εξορθολογισμό της ύλης

🕔28/07/2016 16:06
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανταποκρινόμενο σε ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας προέβη, καταρτίζοντας ομάδες , στον εξορθολογισμό της ύλης των μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υψηλός αριθμός αιτήσεων κατέδειξε με σαφήνεια το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών καθώς και τη σημασία της δράσης. Το Ι.Ε.Π. με χαρά διαπίστωσε την ετοιμότητα και την έγνοια των εκπαιδευτικών για ένταξή τους σε δράσεις που προσφέρουν στον χώρο της εκπαίδευσης. Σε αντιστοιχία με αυτή την επιθυμία προσφοράς το Ι.Ε.Π. διευκρινίζει ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιήθηκαν στη διαδικασία εξορθολογισμού της ύλης σε αυτή την πρώτη φάση θα ενταχθούν στο μέλλον σε άλλες εκπαιδευτικές δράσεις του Ι.Ε.Π. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που απαρτίζουν τις άμισθες ομάδες, η επιλογή τους έγινε μετά από συνεδρίασεις στα τέλη Ιουνίου.Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Την από 6-6-2016 Ανακοίνωση του Ι.Ε.Π προς τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή (χωρίς αμοιβή) σε Ομάδες εργασίας για το έργο του εξορθολογισμού της ύλης των μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2. Την από 28-06-2016 Ανακοίνωση του Ι.Ε.Π προς τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με την οποία το Ι.Ε.Π, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού αριθμού των ενδιαφερομένων σε όλα τα αντικείμενα,καλεί τους εκπαιδευτικούς να αποστείλουν στο Ι.Ε.Π.…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !