Οι 122 εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν για τον εξορθολογισμό της ύλης

🕔28/07/2016 14:51

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανταποκρινόμενο σε ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας προέβη, καταρτίζοντας ομάδες , στον εξορθολογισμό της ύλης των μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υψηλός αριθμός αιτήσεων κατέδειξε με σαφήνεια το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών καθώς και τη σημασία της δράσης. Το Ι.Ε.Π. με χαρά διαπίστωσε την ετοιμότητα και την έγνοια των εκπαιδευτικών για ένταξή τους σε δράσεις που προσφέρουν στον χώρο της εκπαίδευσης. Σε αντιστοιχία με αυτή την επιθυμία προσφοράς το Ι.Ε.Π. διευκρινίζει ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιήθηκαν στη διαδικασία εξορθολογισμού της ύλης σε αυτή την πρώτη φάση θα ενταχθούν στο μέλλον σε άλλες εκπαιδευτικές δράσεις του Ι.Ε.Π.


Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που απαρτίζουν τις άμισθες ομάδες, η επιλογή τους έγινε μετά από συνεδρίασεις στα τέλη Ιουνίου. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 6-6-2016 Ανακοίνωση του Ι.Ε.Π προς τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή (χωρίς αμοιβή) σε Ομάδες εργασίας για το έργο του εξορθολογισμού της ύλης των μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Την από 28-06-2016 Ανακοίνωση του Ι.Ε.Π προς τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με την οποία το Ι.Ε.Π, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού αριθμού των ενδιαφερομένων σε όλα τα αντικείμενα,καλεί τους εκπαιδευτικούς να αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. κείμενο (μέχρι 500 λέξεις) με προτάσεις για το προς επιτέλεση έργο.
3. Τα Πρακτικά της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, ήτοι το Πρακτικό 1/29-06-2016 και το Πρακτικό 2/ 30-06-2016, τα οποία και επισυνάπτονται
4. Την ανάγκη άμεσης συγκρότησης ομάδων εργασίας προκειμένου να διαμορφωθούν οι προτάσεις εξορθολογισμού της ύλης και για να αποσταλούν έγκαιρα στις σχολικές μονάδες τόσο η διδακτέα ύλη για το σχ. έτος 2016-2017 καθώς και οι αντίστοιχες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, εισηγείται ομόφωνα τη συμμετοχή αμισθί στις Ομάδες εργασίας για το έργο του εξορθολογισμού της ύλης των μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κάτωθι ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών κατά αλφαβητική σειρά:

Για τα ονόματα πατήστε εδώ.

Πηγή: minedu.gov.gr


Δείτε περισσότερα εκπαιδευτικά νέα: http://www.eduadvisor.gr/index.php/arthra/ekpaideftika-nea

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !