Οδηγός για το Myschool (εγχειρίδια χρήσης)

🕔07/10/2015 19:50

Οδηγός για το Myschool (εγχειρίδια χρήσης)

Εγχειρίδια χρήσης

Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Σύντομος Οδηγός Χρήσης-Σενάριο Χρήσης
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Οδηγός Σχολικού έτους 2015-2016 (Δημοτικά)
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Οδηγός Σχολικού έτους 2015-2016 ()
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Σύντομος Οδηγός Διαγραφής Μαθητή
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Νέος τρόπος δημιουργίας τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος (Δημοτικά)
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Δημιουργία Λογαριασμών διαβαθμισμένης Εισόδου στο Myschool (Σύντομος Οδηγός)
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Σύντομος Οδηγός για βραχυχρόνιες/αναρρωτικές άδειες και απουσίες
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Σύντομος Οδηγός Καταχώρισης απουσιών
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Σύντομος Οδηγός Καταχώρισης Βαθμών (Δημοτικά Σχολεία)
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Νέος τρόπος μαζικής εισαγωγής Βαθμών (Δημοτικά Σχολεία)
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Καταχώριση υλοποιημένων υπερωριών (Δημοτικά Σχολεία) 1427741529 Folder Archive rar icon
Οδηγίες για την υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Σύντομος οδηγός μαζικής ενημέρωσης προσωπικών στοιχείων μαθητών
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Διαδικασία Έκδοσης Αποτελεσμάτων (Δημοτικά Σχολεία) 1427741529 Folder Archive rar icon
Έκδοση αποτελεσμάτων και λήξη διδακτικού έτους (Δημοτικά Σχολεία)
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Έκδοση παρακολούθησης βεβαίωσης νηπίου (Νηπιαγωγεία)
alt
1414153693 Adobe Acrobat Reader
Οδηγίες καταγραφής δεδομένων κτιριακής υποδομής
alt
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !