Οδηγοί σπουδών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

🕔17/10/2014 17:55

Οδηγοί σπουδών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι οδηγοί σπουδών για το και για το Επαγγελματικό Λύκειο καθώς και τα βίντεο προέρχονται από την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΚΕΣΥΠ Κατερίνης

alfavita.gr/

Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών Γενικού Λυκείου (έκδοση 10/2014)

Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (έκδοση 10/2014)

Αναλυτική παρουσίαση τομέων και ειδικοτήτων
.
Τομέας Δομικών Έργων
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τομέας Πληροφορικής
1.
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2.
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
3.
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Τομέας Μηχανολογίας
1.
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
2.
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
3.
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
4.
Τεχνικός Οχημάτων
5.
Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1.
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
2.
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
3.
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
4.
Τεχνικός Αυτοματισμού
Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1.
Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
2.
Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1.
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2.
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3.
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4.
Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1.
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2.
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
3.
Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
4.
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
5.
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
6.
Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Πλοιάρχων
1.
Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας Μηχ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !