Οδηγίες του ΟΠΣΥΔ προς τους αναπληρωτές που καταθέτουν αίτηση

🕔14/07/2016 12:30
Κοζάνης

· Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπ/κοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τον φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ και να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία αυτού.

Σε αντίθετη περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι δεν είναι μηχανογραφικά εφικτή η καταχώριση οποιασδήποτε (μεμονωμένης) αλλαγής των πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου (π.χ. η καταχώριση της Δ/νσης Εκπ/σης χειρισμού φακέλου).

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι:

  1. στην περίπτωση τριτεκνίας/πολυτεκνίας χρειάζεται να συμπληρωθούν τα πεδία: «Δημοτική Ενότητα (Οικογενειακής Μερίδας)» και «Αριθμός Δημοτολογίου» [Τα εν λόγω πεδία είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο] και
  2. στην περίπτωση της αναπηρίας (ιδίου ή τέκνου) χρειάζεται να συμπληρωθούν είτε τα πεδία που αφορούν στα σχετικά δικαιολογητικά ΚΕΠΑ («Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» & «Αριθμός Επιτροπής») είτε το πεδίο «Περιγραφή Άλλων Δικαιολογητικών» που αφορά στην καταγραφή των λοιπών υγειονομικών επιτροπών που γίνονται δεκτά αποκλειστικά και μόνο για τις διαδικασίες προσλήψεων σε δομές Ειδικής Αγωγής. [Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πεδία δεν είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο, αλλά αποτελούν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση].

· Επισημαίνεται ότι δεν θα εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κανένα αίτημα αλλαγής στοιχείων από υποψηφίους (είτε νέους είτε παλιούς που δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση αναπληρωτή εκπ/κού από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά) των οποίων τα στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ δεν έχουν επικαιροποιηθεί/επικυρωθεί.
Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν -μετά την εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ- να παρουσιαστούν ΑΜΕΣΑ σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπ/σης (την οποία ορίζουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ) προσκομίζοντας, πέραν της ταυτότητάς τους (για ταυτοπροσωπία), το πτυχίο και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να συμπληρωθούν ή/και επικυρωθούν όλα τα στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού τους φακέλου

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !