Οδηγίες για αναπληρωτές εκπ/κούς σχ. έτους 2016-17

🕔16/06/2016 11:58
Μαγνησίας

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπ/κών σχολ. έτους 2016-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110) για το σχολικό έτος 2016-2017 οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα καταρτιστούν από το , Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ, στην αρμοδιότητα του οποίου υπόκειται και ο έλεγχος των ενστάσεων επί των πινάκων αυτών.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συστήματος για την υποβολή από τους υποψηφίους της ηλεκτρονικής αίτησης με σκοπό την ένταξη στους ανωτέρω πίνακες , η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 16-06-2016, οι ενδιαφερόμενοι που εγγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) θα έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των στοιχείων του φακέλου τους.

Παράλληλα, στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης/επικαιροποίησης στοιχείων ήδη υπαρχόντων φακέλων, καθώς και συμπλήρωσης στοιχείων νέων φακέλων. Για τη διευκόλυνσή τους, θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα εγχειρίδιο οδηγιών με την ακολουθούμενη διαδικασία. Σχετική ενημέρωση θα παρέχεται και με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 8.30-13.30 στον 6ο όροφο

Ταχ. Δ/νση: Χείρωνος και Επτά Πλατανίων, Συγκρότημα Μουρτζούκου

Τ.Κ. 38221

e-mail: mail@dide.mag.sch.gr

Όσοι υποψήφιοι αναπληρωτές αποστείλουν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτά αφορούν τις αιτήσεις αναπληρωτών 2016-2017.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !