Οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης Γενικoύ Λυκείου

🕔16/09/2016 16:38
Μαθηματικός Περιηγητής
Δείτε τις διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης για την Α΄και Β΄Γενικού Λυκείου και την Α΄,Β΄και Γ΄Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΄πως δόθηκαν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά από εισήγηση του ΙΕΠ Aναλυτικές οδηγίες διδασκαλίας και διαχείριση ύλης Α, Β΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄Εσπερινού ΓΕ.Λ.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !