Ο Πίνακες με τα αντικειμενικά μόρια υποψηφίων διευθυντών για το Δημοτικό Σχολείο Κορησού

🕔05/10/2016 22:06

dipe.kas.sch.gr
Ανακοίνωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Δ.Σ. Κορησού
Σας ανακοινώνουμε:
α) Τον πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

β) Τον πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Διευθυντών για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κορησού.
Κατάθεση ενστάσεων στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς έως και τις 10:00 π.μ. της 6/10/2016.

Συνημμένα:
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !