Ο Νέος Οδηγός Erasmus+ 2016

🕔26/10/2015 23:13

Ο Νέος Οδηγός Erasmus+ 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το νέο Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2016 . Το νέο οδηγό θα βρείτε εδώ

Τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων ανά δράση μπορείτε να δείτε εδώ.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus

Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας.

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Συμμαχίες γνώσης

Συμμαχίες δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !