Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Εγγραφές στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.στα ΕΠΑ.Λ

🕔09/09/2016 02:23
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Αθήνα, 07-09-2016 Αρ. Πρωτ.: 063 ΠΡΟΣ : κ. Νίκο Φίλη Υπουργό , Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: – Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ.Δ.Ε. – ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME ΘΕΜΑ:Εγγραφές στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.στα ΕΠΑ.Λ. Σχετ.:Αριθ. Πρωτ.: 143234/Δ4 / 06-09-2016 Υ.Α. υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/24-8-2016, Φ.Ε.Κ. 2627 Β΄ Αριθ. Πρωτ.: 108016/Δ4/1-7-2016 Αριθ. Πρωτ.: 106270/Δ4/29-6-2016 Με την εγκύκλιο 106270/Δ4/29-6-2016 καθορίσθηκαν οι εγγραφές στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2016-2017 ως ακολούθως: «5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται : α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ του Ν.4186/2013. στην ίδια ειδικότητα. β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικό του ίδιου τομέα. γ)Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους. δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/ 2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα». Στην εγκύκλιο 108016/Δ4/1-07-2016 διευκρινίζεται επίσης πως: «Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 106270/Δ4/29-06-2016 εγγράφου με θέμα: «Εγγραφές Μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017», σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές των μαθητών στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ισχύει…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !