Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/13-7-2016)

🕔01/12/2016 02:21
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30-11-2016 Αρ. Δ.Τ.: 016 Αναγνώριση εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/13-7-2016) Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε στις 9 Αυγούστου 2016 ορίζεται η διαδικασία που δίνει το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας έως 7 ετών στους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους που η εργασιακή τους σχέση διέπεται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007 – ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007). Για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και Δ.Ε. δεν υπάρχουν συνταγματικές ειδικές διατάξεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική κατάταξη ενώ οι ειδικές νομοθετικές διατάξεις ρυθμίζουν μόνο την ένταξη και την προαγωγή των εκπαιδευτικών σε βαθμούς (Α’, Β” και Γ) στα άρθρα 12, 13 και 14 παρ. 2 του Νόμου 1566/1985. Με την ρύθμιση που εισάγεται με το ΠΔ.69/2016 αλλάζει κατ ουσία το άρθρο 98 του Ν.3528/2007 στον καθορισμό της εκάστοτε προσμετρούμενης προϋπηρεσίας για την ένταξη σε βαθμό, διατηρώντας σε ισχύ τις ρυθμίσεις του 1566/1985 . Καθώς ισχύει η συνταγματική αρχή της ισότητας και της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να επιτραπεί και στους εκπαιδευτικούς η αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας προς το διδακτικό τους έργο. Δεν νοείται να αναγνωρίζεται προϋπηρεσία για μερικούς υπαλλήλους…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !