Ο.Λ.Μ.Ε. ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: 30-07-2016 Yπόμνημα προς τον Υπ. Παιδείας για τη λειτουργία τμημάτων ομάδων προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής

🕔01/08/2016 16:05
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 010 32 30 073 - 32 21 255 FAX: 010 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 29/07/16 ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Φίλη ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής Κύριε Υπουργέ, Στις 14/7/2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 2182 η υπ’ αριθμ. 108279/Δ2 Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων ομάδων προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο. Από την ανάγνωση των προϋποθέσεων της Υπουργικής Απόφασης προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: α) Στερείται η δυνατότητα, αντίθετα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να επιτρέπουν τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων σε ειδικές περιπτώσεις και όποτε το κρίνουν σκόπιμο, ιδιαίτερα δε στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών Α΄ – Γ΄. β) Διατηρείται η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων Α΄- ΙΒ΄. γ) Διατηρούνται στα ίδια επίπεδα τα κατώτερα όρια αριθμού μαθητών για τη λειτουργία των τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού. δ) Είναι η πρώτη φορά που κατηγοριοποιούνται οι σχολικές μονάδες με βάση τα μόρια δυσμενών συνθηκών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού μαθητών ούτως ώστε να λειτουργήσουν τμήματα σε ομάδες προσανατολισμού. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επισημαίνει: Ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !