Ο Γαβρόγλου μπροστά στο πόρισμά του για αξιολόγηση και διορισμούς

🕔18/11/2016 01:35
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το πόρισμα Γαβρόγλου αφορά όλες σχεδόν τις πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και, ως ο εμπνευστής του, ο νέος υπουργός καλείται τώρα να το υλοποιήσει και να μεταρρυθμίσει συνολικά την επί μακρόν ταλανιζόμενη από προβλήματα εκπαίδευση στη χώρα σύμφωνα με το άρθρο “Ο Γαβρόγλου μπροστά στο πόρισμά του” στην εφημερίδα «Το Ποντίκι» Το ≪πόρισμα Γαβρόγλου≫ συναρθρώνεται σε έξι βασικούς άξονες δράσης: ♦ Αυτονομία στις σχολικές μονάδες. ♦ Επαναθεώρηση του περιεχομένου των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων. ♦ Εκπαίδευση / μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών. ♦ Οργάνωση, διοίκηση και οικονομικά της εκπαίδευσης. ♦ Τύποι σχολείων. ♦ Ειδική αγωγή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δεκάδων προτάσεων του πορίσματος, ο Γαβρόγλου φαίνεται ότι… έβλεπε μακριά, καθώς αυτό απλώνεται έως το 2022, με μέτρα βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εφαρμογής, που απλώνονται σε όλα τα ≪μήκη και πλάτη≫ του εκπαιδευτικού συστήματος. Για παράδειγμα στα βραχυπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνεται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών, στα μεσοπρόθεσμα η διαμόρφωση νέου συστήματος εισαγωγής, αρχικά με χρήση των συμπερασμάτων του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου, και στα μακροπρόθεσμα η αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό δυναμικό. Ο ίδιος, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, έθεσε τρεις βασικούς στόχους της υπουργίας του:…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !