Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί τις Βεβαιώσεις Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

🕔01/06/2016 21:36
Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση της Βεβαίωσης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις για τις […]
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !