ΝΣΚ: Γνωμοδότηση για την ποινή Σχολικού Συμβούλου που επέβαλε ο Περιφερειακός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας

🕔17/11/2016 15:35
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Α. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Δημητρίου με την υπ’ αρ. … απόφασή του επέβαλε στην Σχολική Σύμβουλο … τη πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσου με τις αποδοχές τριών ημερών για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μονοπρόσωπο πειθαρχικό όργανο. Β. Επί ενστάσεως της υπαλλήλου, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την υπ’ αρ. … απόφασή του έκρινε ότι αναρμοδίως επιβλήθηκε η ανωτέρω ποινή, όφειλε δε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης να παραπέμψει την υπόθεση απευθείας στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι αποκλειστικά αρμόδιο να επιληφθεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Γ. Ενόψει των όσων έγιναν στη μείζονα σκέψη δεκτά, η απόφαση αυτή του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι νόμιμη και σωστά αιτιολογημένη και κάθε πειθαρχικός προϊστάμενος οφείλει, μετά την ισχύ του ν.4057/2012, να παραπέμπει προς κρίση, προκειμένου για τους οριζόμενους στη διάταξη του ν. 4057/2012 υπαλλήλους, απευθείας στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. ανεξάρτητα από το είδος του πειθαρχικού παραπτώματος. Τα παραπάνω αναφέρει ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γνωμοδοτών: Ο Νομικός Σύμβουλος Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος), ύστερα από το εξής ερώτημα της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων:“Αν μετά τη θέσπιση του άρθρου έκτου παρ. 7 του ν.4057/2012 ο Περιφερειακός Διευθυντής…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !