Νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο για τους πρόσφυγες

🕔04/08/2016 15:53
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε ο , Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης στο άρθρο που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τους πρόσφυγες. Το εν λόγω άρθρο διαμορφώθηκε ως εξής: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στις ως άνω δομές, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται ή διατίθενται εκπαιδευτικοί στις ως άνω δομές και προσλαμβάνονται αναπληρωτές, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή μέσω ΕΣΠΑ.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !