Νόμος 4429/2016 - Φ.Ε.Κ. Α 199 - Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.(Διατάξεις για Μετεγγραφές, Αθλητές, ΕΔΙΠ, ΤΕΙ, Καθηγητές)

🕔24/10/2016 08:59

Άρθρο 17
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 20
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι.


Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 22
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 26
Ομότιμοι
Άρθρο 27
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΦΕΚ A 199 - 21.10.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.10.2016 Σελίδες 28 (9239 - 9266)
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !