Νεοελληνική Γλώσσα, εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας

🕔29/10/2016 14:20
Anna ' s Pappa blog

Η γλωσσική διδασκαλία αποβλέπει να καλλιεργήσει στους/στις /­τριες όλες αυτές τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις κάνουν ικανούς/­ές να κατανοούν και να παράγουν όσο γίνεται περισσότερες από τις μορφές προφορικής και γραπτής γλώσσας που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των κοινωνικών ανταλλαγών.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να γίνουν κριτικοί/­ές ακροατές/­τριες και αναγνώστες/­τριες και, όταν μιλούν ή γράφουν να κάνουν συνειδητά τις γλωσσικές επιλογές που είναι οι πιο κατάλληλες για να πετύχουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που επιδιώκουν.

Από το ο ηλεκτρονικό φιλολογικό περιοδικό της Κατερίνας Προκοπίου
«… φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολειό»
Νεοελληνική γλώσσα:Γραμματική, συντακτικό, σχεδιαγράμματα


Στο:σχέδια διδασκαλίας /προτάσεις, βιβλία - υλικό για εκπαιδευτικούς Tagged: γλωσσικό μάθημα, εκπαιδευτικό υλικό alt
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !