Νέα υπηρεσία SSERR για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα της Ενέργειας

🕔25/10/2016 16:00
Enterprise hellas

Τη υπηρεσία “Support Services for Exploitation of Research Results SSERR” για όλα τα έργα στον τομέα της ενέργειας στα Προγράμματα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) και Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) προσφέρει η Γενική Διεύθυνση (DG) RTD Directorate G (Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η υπηρεσία παρέχεται σε ερευνητικά έργα με σκοπό να υποστηρίξει και να συμβουλεύσει τους συμμετέχοντες στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και απευθύνεται τόσο σε πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα όσο και σε τρέχοντα. Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους (με σύμφωνο εμπιστευτικότητας) και τα έξοδα καλύπτονται από τη DG RTD G.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !