Νέα φάση προσωρινών τοποθετήσεων και αποσπάσεων

🕔19/08/2016 14:18
Δωδεκανήσου
Σας ανακοινώνουμε τη νέα φάση προσωρινών τοποθετήσεων και αποσπάσεων και ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 24η / 08/2016, ώρα 12:00 μεσημβρινή. Οι ενστάσεις δύνανται να αποστέλλονται με email (mail@dide.dod.sch.gr) με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !