Νέα Ελληνικά Α' και Β' Λυκείου - ΕΠΑ.Λ (Θεσμικά κείμενα - Σχολικά εγχειρίδια - Υποστηρικτικό υλικό - Κέντρο βοήθειας/ερωτήματα)

🕔01/11/2016 16:05
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' και Β' ΕΠΑΛ Από το σχολικό έτος 2016-17, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, αξιοποιούνται τα εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου για την Α΄ τάξη και «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου για τη Β΄ τάξη. Στα σχολικά εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» η διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας οργανώνεται με τρόπο ενιαίο σε όλη την διδακτική διαδικασία. Κατά τη διδασκαλία τα κείμενα των εγχειριδίων αξιοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να ασκούνται σε δεξιότητες σχετικές με ποικίλους γραμματισμούς. Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, για τη διδασκαλία του μαθήματος προβλέπονται 4 ώρες την εβδομάδα για την Α΄ Λυκείου και 3 ώρες για την Β΄ τάξη. 1. Ομάδα εργασίας 2. Σχολικά Εγχειρίδια (Νέα Ελληνικά Α' Λυκείου, Νέα Ελληνικά Β' Λυκείου) 3. Θεσμικά κείμενα Πρόγραμμα Σπουδών Οδηγίες Διδασκαλίας 2016-2017 4. Υποστηρικτικό υλικό Διδακτικές προτάσεις Πρώτη διδακτική πρόταση Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία Παρουσιάσεις ενημερωτικής συνάντησης ΙΕΠ για τους σχολικούς συμβούλους ΠΕ02, ΥΠΠΕΘ, 5-10-2016 Σεμινάριο Σχολικών Συμβούλων ΠΕ.02 Η γλωσσική εκπαίδευση στα ΕΠΑ.Λ. Το μάθημα των “Νέων Ελληνικών” στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Παιδαγωγικές αρχές και…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !