Νέα έκδοση του ΟΟΣΑ επισημαίνει την ανάγκη για αύξηση επενδύσεων Ε&Α σε τεχνολογίες αιχμής

🕔28/12/2015 00:00
Ε.Κ.Τ.
Οι χώρες θα πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) επιδιώκοντας θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε τεχνολογίες αιχμής που θα αναμορφώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη βιομηχανική παραγωγή, την υγειονομική περίθαλψη και τις επικοινωνίες, αλλά και θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή. Τα παραπάνω επισημαίνονται στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο "Science, Technology and Industry Scoreboard 2015", η οποία παρουσιάζει, με την χρήση περισσότερων από 200 δεικτών, τη συνεισφορά του τρίπτυχου "Επιστήμη, Τεχνολογία. Καινοτομία" στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !