Νέα διάταξη για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές των ΕΠΑΛ

🕔01/07/2016 10:14

Με έγγραφό του το κάνει γνωστό ότι ψηφίστηκε διάταξη σύμφωνα με την οποία στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων υπάγονται μόνο οι μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Συγκεκριμένα στο ψηφισθέν νομοσχέδιο: Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών κ.λπ., Άρθρο 40 – Ρύθµιση θεµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης προβλέπονται τα εξής:

Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, µετά τη φράση «καθορίζονται κατηγορίες µαθητών» προστίθεται η φράση «της Α’ τάξης,».

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !