Μόνο ένα κτίριο στο Ελληνικό κρίνεται ως διατηρητέο μνημείο

🕔14/10/2016 21:31

Μόνο ένα από τα οκτώ κτίρια που βρίσκονται στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού κρίθηκε ως διατηρητέο μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων σε μια μαραθώνια συνεδρίαση την Πέμπτη.


Πρόκειται για το ιδιαίτερο, αρχιτεκτονικά κτίριο του αγγλικού υποστέγου «Παγόδα».
Από τα προτεινόμενα κτίρια, η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, εισηγήθηκε τον χαρακτηρισμό μόνο των συγκεκριμένων οκτώ κτιρίων, γιατί τα κτίρια του αεροδρομίου αποτελούν σημαντικά δείγματα της εξέλιξης των δομικών έργων και μεταφορών στην Ελλάδα και τα κτίρια του Κολεγίου αποτελούν σημαντικό δείγμα συγκροτήματος εκπαιδευτηρίου, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.
Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων αποφάσισαν ομόφωνα την κήρυξη ως μνημείου μόνο της «Παγόδας», χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις και ομόφωνα τη μη κήρυξη του Δυτικού αεροσταθμού.

Αντίθετα, οι εγκαταστάσεις του Κολεγίου και του παλιού πύργου ελέγχου συγκέντρωσαν υπέρμαχους και της κήρυξης, αλλά και της μη διατήρησης. Συγκεκριμένα, για τα κτίρια του Κολεγίου αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, ο μη χαρακτηρισμός από οκτώ μέλη, ενώ τέσσερα μέλη τάχθηκαν υπέρ της κήρυξης, γιατί πρόκειται για ιστορικό σχολικό συγκρότημα. Για τον παλιό πύργο ελέγχου, εννέα μέλη έκριναν ότι δεν πρέπει να κηρυχθεί, ενώ τρία μέλη θεώρησαν ότι αποτελεί στοιχείο της μνήμης του αεροδρομίου.

Σε επόμενη φάση, η Διεύθυνση αναμένεται να εισάγει για χαρακτηρισμό, επίσης, τα αεροσκάφη, τον τεχνικό εξοπλισμό και το υπόστεγο της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας.

thetoc.gr
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !