Μηχανη του Χρόνου: Βαστίλη, η διάσημη φυλακή της Γαλλίας που έγινε σύμβολο διαφθοράς της βασιλικής εξουσίας. Οι επαναστάτες πολιόρκησαν το φρούριο, έκοψαν το κεφάλι του διοικητή και το περιέφεραν σε όλο το Παρίσι

🕔17/07/2016 12:02
edunea - Επιστήμη

Μηχανη του Χρόνου: Βαστίλη, η διάσημη φυλακή της Γαλλίας που έγινε σύμβολο διαφθοράς της βασιλικής εξουσίας. Οι επαναστάτες πολιόρκησαν το φρούριο, έκοψαν το κεφάλι του διοικητή και το περιέφεραν σε όλο το Παρίσι

1

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !