Μια χρήσιμη διευκρίνιση για την εξεταστέα ύλη της Γ' Λυκείου

🕔12/11/2015 14:08
Μαθηματικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης για τις εισαγωγικές 2015-16 στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής και πολλά ερωτήματα συναδέλφων μας, γονέων και μαθητών, επισημαίνουμε τα εξής:

Α. Είναι προφανές ότι η συνάρτηση $F(x)=\int_{a}^{x} f(t) dt$ (παρ. 3.5 σχολικού βιβλίου) είναι συνεχής.
Β. Είναι εκτός ύλης μόνο οι ασκήσεις που αναφέρονται στην παραγώγιση αυτής της συνάρτησης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Αλεξανδρής Ιωάννης Τυρλής
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !