Μια άρση αδικίας για τους Θεολόγους. Παραχωρείται και στον κλάδο ΠΕ01 το δικαίωμα διδασκαλίας στα Σ.Δ.Ε, με ανάθεση του μαθήματος της "Κοινωνικής Εκπαίδευσης"

🕔30/08/2016 22:49
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Στην άρση της αδικίας που αφορούσε στον αποκλεισμό των (ΠΕ01) από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) προχώρησε η Γενική Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας. Συγκεκριμένα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ1/129115/04-08-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε. για τη νέα σχολική χρονιά (2016 – 2017) στις ειδικότητες που μπορούν να υποβάλλουν σχετική Αίτηση συμπεριελήφθη και ο κλάδος ΠΕ01 – Θεολόγων, στον οποίο ανατέθηκε η Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Κοινωνική Εκπαίδευση», δηλ. του αντιστοίχου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (Κ.Π.Α.) το οποίο διδάσκεται στο Γυμνάσιο, με Α΄ ανάθεση για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10 (Κοινωνιολόγους) και ΠΕ13 (Πολιτικών Επιστημών) και Β΄ ανάθεση στους κλάδους ΠΕ01 (Θεολόγους), ΠΕ02 (Φιλολόγους), ΠΕ09 (Οικονομολόγους) και ΠΕ15 (Οικιακής Οικονομίας). Παρά το γεγονός ότι η Β΄ ανάθεση είχε δοθεί στους Θεολόγους από τον Σεπτέμβριο του 2015 (με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 151893/Δ2/29.09.2015 απόφαση του Υπ. Παιδείας κ. Νικ. Φίλη), ο τότε Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης κ. Γεράσιμος Σπάθης με απόφασή του ( αριθμ. πρωτ. Κ1/161890/13.10.2015), με τον οποία ορίζονταν τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε., εξαιρούσε τους Θεολόγους από την Β΄ ανάθεση της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης» αποκλείοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο τόσο τους μόνιμους (για απόσπαση), όσο και τους αδιόριστους θεολόγους…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !