Μη διαθεσιμότητα Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)

🕔04/03/2016 10:28
Ερμής Δημ. Διοίκηση
Μη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !