Μέτρησε τα δάχτυλα και βάλε τη λέξη! Άσκηση φωνημικής επίγνωσης σε παιδιά με Δυσλεξία

🕔17/04/2016 21:58

Ασκήσεις φωνημικής επίγνωσης για που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία και άλλες Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες βελτιώνουν τη δεξιότητα να χειρίζονται τα φωνήματα των λέξεων.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αναλύουν μια λέξη που ακούν στα φωνήματα της και να αναγνωρίζουν τη θέση του καθένα ξεχωριστά πχ. στη λέξη /γάτα/ μπορούν να απαντήσουν ότι το /τ/ είναι το τρίτο γράμμα της λέξης κτλ. αλλά να τα χειρίζονται δηλαδή να αφαιρούν, να προσθέτουν να αντικαθιστούν φωνήματα σε λέξεις και να λένε τη νέα λέξη που προκύπτει πχ. στη λέξη /γάτα/ αν βγάλουμε το /γ/ θα μείνει η νέα λέξη /άτα/ κτλ.

Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί αποτελούν τη βάση για την ανάγνωση. Αν ένα παιδί έχει ελλείμματα σε αυτή τη δεξιότητα της φωνημικής ενημερότητας τότε και αυτό αντανακλάται με έναν αδύναμο μηχανισμό ανάγνωσης. Η άσκηση: "Μέτρα τα δάχτυλα και βάλε τη λέξη!" ασχολείται με την ανάλυση των λέξεων στην κλίμακα της συλλαβής.

Υλικά: πλαστικά ποτήρια, εικονογραφημένα δάχτυλα μέτρησης (βρίσκετε εύκολα στο internet), λέξεις

Άσκηση: Στην άσκηση αυτή σκοπός είναι το παιδί να μπορεί να αναλύει τις λέξεις στη μονάδα της συλλαβής. Για να βοηθήσουμε ακόμα πιο πολύ στην κατάκτηση αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιούμε εικόνες που δείχνουν συμβολικά το νούμερο των συλλαβών της κάθε λέξης. Κολλάμε τις εικόνες σε κάθε ένα ποτήρι και βάζουμε μπροστά στο παιδί σκόρπιες λέξεις. Το παιδί θα πρέπει να κατηγοριοποιήσει ανάλογα λέγοντας πρώτα τη κάθε λέξη και βάζοντας την στο σωστό ποτήρι.
Η άσκηση σε εικόνες:

1ο βήμαΚολλάμε τις εικόνες!2ο βήμα
Βάζουμε τις λέξεις μπροστά!3ο βήμα
Το παιδί λέει τη λέξη και τη βάζει στο αντίστοιχο ποτήρι!


Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε:

  • λέξεις με διπλό και τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. κρατώ, σπλήνα
  • λέξεις με τελικό σίγμα πχ. μεταξωτός
  • λέξεις με /ου/ πχ. ρουθουνίζω
  • λέξεις με διπλό και τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα και τελικό σίγμα πχ. μακρινός, σύντροφος
  • λέξεις με δυο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα πχ. στόλισμα
  • λέξεις με αρχικό φωνήεν πχ. έλα
  • λέξεις με δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα πχ. /μπ/, /ντ/, /ει/, /αι/ κτλ.
  • λέξεις με συνδυασμούς /αυ/ και /ευ/ πχ. θαύμα
  • λέξεις με /ια/ πχ. καλύβια
  • λέξεις με /σμ/, /σβ/, /σγ/ πχ. ζάλισμαΠΗΓΗ : http://dyslexiaathome.blogspot.gr/

ΣΟΦΙΑ Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ S.I.

www.anaptixipaidiou.gr


ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ : ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !