Μετεγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ

🕔19/09/2016 10:23
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. Κ1/149667/ 15-09-2016 εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας και Αδειοδότησης φορέων και Περιφερειακών Δομών της Δια Βίου Μάθησης, της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου , Έρευνας και Θρησκευμάτων η ΓΓ δια βίου μάθησης ενημερώνει τα εξης για τις μετεγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ: 1. Όσοι εκ των προερχομένων από τα ιδιωτικά ΙΕΚ (Ι.ΙΕΚ) σπουδαστών (α', β', γ', δ', καθώς και ε'εξαμήνου της πρακτικής άσκησης) αδυνατούν επί του παρόντος να υποβάλλουν σε δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) μαζί με την αίτηση μετεγγραφής τα πλήρη δικαιολογητικά, θα πρέπει να γίνονται δεκτοί από τα Δ. ΙΕΚ , δεδομένου ότι υφίσταται σχετικό πρόβλημα στην παράδοση των δικαιολογητικών από μερικά Ι.Ι.Ε.Κ., το οποίο η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. το γνωρίζει και θα προβεί σε άμεση λύση του με οποιονδήποτε ενδεδειγμένο νόμιμο τρόπο, μη αποκλειόμενης και της εισαγγελικής συμπαράστασης. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι διευθύνσεις όλων των Δ.ΙΕΚ να επιδείξουν ελαστικότητα στη διαδικασία μετεγγραφών των επιθυμούντων σπουδαστών. 2. Οι διευθύνσεις των Ι. ΙΕΚ θα πρέπει να διευκολύνουν την πληρωμή ή αποπληρωμή των διδάκτρων των σπουδαστών τους, επιδεικνύοντας τη μέγιστη ανοχή λόγω της οξύτατης οικονομικής κρίσης, αποφεύγοντας την άσκηση πιέσεων μέσω εκπτώσεων στα δίδακτρα ή προσχηματικής…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !