Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2017-2018

🕔08/11/2016 12:30
Καστοριάς

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147), των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 59 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και το άρθρο 5 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και των άρθρων 4, 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35 του ν. 3699/2008 (A΄ 199), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων στα ΕΠΑ.Λ.) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !