Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2017

🕔18/10/2016 09:50

εκπαιδευτικών 2017 του Δ. Μπράτη

Με αφορμή ερωτήματά σας, σας ενημερώνω ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του ΠΔ 50/96,τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2016 θα εκδοθεί από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου η σχετική εγκύκλιος με την οποία θα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν να υποβάλλουν,ηλεκτρονικά,αίτηση.

Οι πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέχρι τις 30 του Νοέμβρη του 2016. Αιτήσεις υποβάλλουν και όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν ή να βελτιώσουν τη θέση τους εντός ΠΥΣΠΕ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !