Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) σε Σχολ. Μονάδες Ειδικής Αγωγής κ Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) κ σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης κ Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) κ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολ. έτος 2016-2017

🕔15/04/2016 11:36
Φλώρινας

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !