Μεταπτυχιακό για πτυχιούχους πληροφορικής

🕔08/04/2016 11:48

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών » Η διάρκεια σπουδών για τη λήψη του Μ.Δ.Ε.

είναι τουλάχιστον 2 εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ.απευθύνεται κυρίως σε Διπλωματούχους αντίστοιχων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών. Γίνονται επίσης δεκτοί,υπό προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο της επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δείτε την πρόσκληση ενδαιφέροντος ΕΔΩ

Δείτε το ΠΜΣ ΕΔΩ

iPaideia.gr

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !