ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ:"Διδασκαλία της ελληνικής ως δ/ξ γλώσσας

🕔27/10/2016 02:05
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φορέας υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» και επιστημονικός φορέας του ΥΠΠΕΘ για την ελληνόφωνη/ελληνόγλωσση εκπαίδευση) σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, οργανώνουν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (MA) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Το ΚΕΓ, με τη δεκαετή σχεδόν εμπειρία του στην επαγγελματική κατάρτιση διδασκόντων μέσω των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ και τον καταστατικό του ρόλο στην εκπαίδευση των τελευταίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2, συμπράττει με ένα αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα για την οργάνωση ενός άρτιου μεταπτυχιακού προγράμματος. Το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών συμπληρώνει και εμβαθύνει τις γνώσεις των διδασκόντων σε όλες τις σημαντικές θεματικές ενότητες, ενώ για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται μέλη Δ.Ε.Π. και καταξιωμένοι διδάσκοντες, κάποιοι εκ των οποίων απασχολήθηκαν και στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας». Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, με το τεκμήριο πως ήδη έχουν λάβει σημαντική κατάρτιση, θα τύχουν αναγνώρισης ενός μαθήματος στο πλαίσιο του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε: α. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο (pdf, 3.82MB) και β. Στο συνοδευτικό ενημερωτικό υλικό (msword, 738KB)
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !