Μετά μεσηβρίας ή μετά μεσημβρίαν;

🕔08/02/2016 21:37
Η φράση σημαίνει «μετά από τη μεσημβρία, δηλαδή μετά από το μεσημέρι» και συντάσσεται με αιτιατική.

Η λανθασμένη με γενική οφείλεται σε σύγχυση με τη φράση προ μεσημβρίας.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !