Μείωση μαθητών και σχολικών μονάδων στη Πρωτοβάθµια

🕔20/10/2015 19:25

Μείωση μαθητών και σχολικών μονάδων στη Πρωτοβάθµια

Από την ανακοινώνονται τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα οποία:

α) ο αριθµός των εγγεγραµµένων µαθητών κατά το σχολικό έτος 2013/2014, σε σχέση µε το 2012/2013, παρουσίασε µείωση 3,4% στα Νηπιαγωγεία και µείωση 0,8% στα ∆ηµοτικά Σχολεία (πίνακες Α1 και Β1),

β) οι σχολικές µονάδες µειώθηκαν κατά 3,2% στα Νηπιαγωγεία και κατά 1,4% στα ∆ηµοτικά Σχολεία (πίνακες Α2 και Β2),

γ) το διδακτικό προσωπικό µειώθηκε κατά 2,5% στα Νηπιαγωγεία, και κατά 0,3 στα ∆ηµοτικά Σχολεία (πίνακες Α2 και Β2),

δ) η αναλογία µαθητών προς διδακτικό προσωπικό είναι 11,9 προς 1 στα Νηπιαγωγεία και 9,6 προς 1 στα ∆ηµοτικά Σχολεία (πίνακες Α1, Α2 και Β1, Β2)

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !