Μαθητές ΕΠΑ.Λ.: «Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού…» του Δημήτρη Αποστολόπουλου

🕔06/08/2016 02:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Κύριε Υπουργέ, Διαβάζοντας την Υ.Α. με Αριθ. Πρωτ.: 98130/Δ4/ 15-06-2016 με θέμα: «Έγγραφές για τη σχολική χρονιά 2016-2017» η οποία αφορά ταΕΠΑ.Λ. και την Υ.Α. με Αριθμ. 108279/Δ2 2182/14-7-2016 που αφορά τα ΓΕ.Λ με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» διαπίστωσα μια ιδιαίτερη φροντίδα για τους μαθητές/-τριες των ΓΕ.Λ. σε σχέση με τους μαθητές/-τριες των ΕΠΑ.Λ. για κοινά θέματα. Θα σας παραθέσω πιο κάτω ορισμένα απ΄ αυτά. Οι μαθητές/-τριες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) επιλέγουν Τομέα στη Β΄τάξη έως την Τετάρτη 14/9/2016 όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα της Υ.Α. με αριθ. πρωτ.: 98130/Δ4/ 15-06-2016 η οποία αναφέρει ότι: «Τα στοιχεία των μαθητών καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Myschool έως και την Τετάρτη 14/9/2016», ενώ οι μαθητές/-τριες της Β΄ και Γ΄ του (ΓΕ.Λ.) μπορούννα αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού στις 30 και 20 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Υ.Α. με αριθμ. 108279/Δ2 ΦΕΚ 2182/14-72-016. Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 16/9/2016 για τα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την πιο πάνω Υ.Α. η οποία αναφέρει ότι « Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 16/9/2016», ενώ για τα ΓΕΛ η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων θα πραγματοποιηθεί, όπως προκύπτει…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !