Λίγες και με καθυστέρηση οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε

🕔19/06/2016 17:06

Βασίλειος

Λίγες και με καθυστέρηση οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το 2016 προγραμματίζεται να γίνουν μεταξύ 28 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.

Έως την Παρασκευή 24-6-16 οι περιφερειακοί Δ/ντες θα αποστείλουν όλα τα οργανικά κενά στο Υπουργείο.

Ο περιορισμός των κενών οργανικών θέσεων από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. θα γίνει με βάση την υπ' αρ. 98986/Δ1/16-6--16 Κ.Υ.Α. που αφορά στις ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς σχολικών μονάδων καθώς και την υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ. 1324/τ.β./11-5-16 για το Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Για άλλη μια χρονιά δε ζητούνται κενά για τις μη κοινές ειδικότητες αφού δεν έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις. Επομένως δε θα γίνουν μεταθέσεις μη κοινών ειδικοτήτων.

Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά η διαδικασία των μεταθέσεων θα ολοκληρωθεί με μεγάλη καθυστέρηση. Θυμίζω πως με βάση την κείμενη νομοθεσία θα έπρεπε να έχουν ανακοινωθεί έως το τέλος Μαρτίου.

Το ανησυχητικό για τις μεταθέσεις του 2016 είναι ο εκτιμώμενος μικρός αριθμός μεταθέσεων. Ίσως να έχουμε το μικρότερο ποσοστό μεταθέσεων της τελευταίας 50ετίας.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !