Λειτουργία ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ

🕔28/09/2016 15:12

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησευμάτων Νίκου Φίλη εγκρίθηκε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων για τμήματα Α΄ τάξης και Τομέων Β΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, για τα οποία υπάρχουν ειδικές συνθήκες.

Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ ́ αριθ. Φ.12/127076/Δ4/01 - 08 - 2016 (Β ́ 2434) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016 - 20 17 , τ α παρακάτω τμ ή μ α τ α Α ́ τάξης και Τομέων Β ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, για τα οποία υπάρχουν ειδικές συνθήκες , οι οποίες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση μαθητών ή η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη

Δείτε εδώ την απόφαση

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !